ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ AU

ปรับปรุงล่าสุด | 26 ม.ค. 2564 | 12:19:00

10.20

เปลี่ยนแปลง (%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย ('หุ้น)
386,000
วันก่อนหน้า
10.20
ราคาเปิด
10.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.10 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.50 - 11.80