ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ AU

ปรับปรุงล่าสุด | 29 ก.ค. 2564 | 04:38:00

10.10

เปลี่ยนแปลง (%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย ('หุ้น)
1,632,000
วันก่อนหน้า
10.10
ราคาเปิด
10.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.15 - 12.80