ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
28 พฤษภาคม 2562
จ่ายเงินปันผล
0.19 บาท/หุ้น

28 พฤษภาคม 2562
จ่ายเงินปันผล
0.19 บาท/หุ้น
30 เมษายน 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
อาฟเตอร์ ยู เปิดสาขาใหม่ สุขุมวิท 11
29 เมษายน 2562
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
เปิดสาขาใหม่ ที่ เดอะ มาร์เกต แบ็งค็อค ย่านราชประสงค์
14 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
เปิดสาขา เซ็นทรัล ป่าตอง ภูเก็ต
05 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
เปิดสาขาที่ สุขุมวิท 101 the Third Place
16 มกราคม 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
ที่ ไอคอนสยาม