ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2561
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
ที่ เทอร์มินอล 21 พัทยา

19 ตุลาคม 2561
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
ที่ เทอร์มินอล 21 พัทยา
18 กันยายน 2561
พบนักลงทุนจาก บล หยวนต้า
ณ สาขาทองหล่อ
06 กรกฎาคม 2561
THAI Corporate DAY
04 กรกฎาคม 2561
After You Dessert Café open new branch in Central Rama 2
28 มิถุนายน 2561
After You Dessert Café opens branch in Udon Thani (Central)
03 มิถุนายน 2561
After You Dessert Café Open new branch in Chiang Mai (Central Festival)
26 เมษายน 2561
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
06 มีนาคม 2561
After You Dessert Café opened new branch (To-go) at Office At Central World
01 กุมภาพันธ์ 2561
BLS local Roadshow
21 มกราคม 2561
After You Dessert Café opened new branch at Don Muang Airport