ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
29 เมษายน 2562
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น

29 เมษายน 2562
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น
16 มกราคม 2562
เปิดสาขาใหม่ อาฟเตอร์ ยู
ที่ ไอคอนสยาม