ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ AU

ปรับปรุงล่าสุด | 16 ส.ค. 2562 | 04:38:00

14.30

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50(3.62%)
ปริมาณซื้อขาย ('หุ้น)
6,468,600
วันก่อนหน้า
13.80
ราคาเปิด
14.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.70 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.30 - 17.50